Mekke Eğitim Vakfı
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfEn iyi 

VAKFIN GENEL AMACI ; Manevi değerlere ve Milli kültüre bağlı aynı zamanda asrın müspet ilimleriyle mücehhez, araştırıcı ve yüksek karakterli bilim adamları yetiştirmektir.

Bu maksatla:

1-Okuma isteği olup ta imkânı olmayan şahsiyet ve kabiliyet sahibi; ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve yüksek öğretim kademelerindeki öğrenciler için, yurtlar açmak, eğitim ve dinlenme kampları kurmak ve işletmek.

2- İlk, orta ve yüksek öğrenim kademelerinde okuma imkânı olmayanlara karşılıksız nakdi ve ayni yardımda bulunmak ve burs vermektir.

3-Yurt içinde ve yurt dışında yüksek tahsil, araştırma ve doktora yapan öğrencilerine burs vermek.

4-Mili kültürümüze ve müspet ilimlere aykırı düşmeyen konu ve alanlarda münferit ve periyodik yarışma, münazara ve konferans düzenlemek.

5- Vakfın gayelerinin tahakkuku için her türlü hayır kurumlarından bağış ve yardım kabul etmek . Bu kabil kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmaktır.

6- İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde özel okullar, dershaneler, kurslar açmak ve işletmektir.

7-Milletin manevi değerlere olan ilgisinin arttırılmasında ve güçlendirilmesinde, Milli kültürün korunmasında, gerekli çalışmaları yapmak, gerekli tesisleri kurmak ve  böyle çalışmalar yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurarak Şartlı veya karşılıksız yardımda bulunmaktır.

8- Milletin dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği ferdi ve toplu yardımların, yardım edenlerin arzuları doğrultusunda sarf edilmesi için düzenleme ve yönetme çalışmaları yapmaktır.

9-Cami yaptırmak, ihtiyaç sahibi kimsesiz yardıma muhtaç hastalara, yetimlere ve ailelere maddi manevi her türlü yardımı yapmaktır.

 
ISPARTA MEKKE EĞİTİM VAKFI